KURULLAR
Başkan

M. Faruk Köse

Başkan Yardımcısı

Mete GÜngör

Genel Sekreter

Nejat Özgül

Sayman

M. Murat Naki

Üyeler

Ali Ayhan
Rıfat H. Gürsoy
M. Mutlu Meydanlı
U. Fırat Ortaç
Salih Taşkın